bild_schroeder_alt bild_schroeder

Steen Schr�der

Steen Schr�der
Advokat (tysk: Rechtsanwalt) og notar
Autoriseret dansk tolk ved domstolene under landsretten i Flensborg

F�dt 1944 i K�benhavn
Jurastudium i Frankfurt am Main og Marburg
Advokat (tysk: Rechtsanwalt) siden 1971
Notar siden 1974

Speciale:

som notar
 • ejendomsret
 • selskabsret
 • arveret
 • familie- og formueret

som advokat (tysk: Rechtsanwalt)
 • kontrakts- og aftaleret
 • handelsret
 • ... specielt ogs� p� det gr�nseoverskridende omr�de til Danmark og Skandinavien

Sprog:
 • dansk, norsk, svensk
 • engelsk, fransk

Engagementer:

Medlemskab:
 • Tysk Advokatforening (tysk: Deutscher Anwaltsverein e.V. - DAV)

Frivilligt arbejde:
 • Forretningsudvalg �Sydslesvigsk Forening�, det danske mindretals kulturorganisation